zondag 5 juni 2016

Een film over een centrifugaalpomp voor het beroepsonderwijs in Virtual Reality.

Om u een idee te geven wat we aan het doen zijn op het STC te Brielle, hieronder een video van een centrifugaalpomp in Virtual Reality !


Een film over een centrifugaalpomp voor het beroepsonderwijs (MBO) in Virtual Reality.


We vroegen een bedrijf http://vrowl.nl/ om deze omgeving te bouwen voor ons. 
Studenten kunnen de pomp " monteren " en "demonteren " met behulp van een HTC Vive VR HMD. 


Wilt u ook uw studenten opleiden in het omgaan met pompen, of heeft u andere vragen, kunt u reageren op deze blog en ik zal contact met u opnemen. Ik ben ook geïnteresseerd in mensen die willen (co)financieren voor de ontwikkeling.

A movie about a centrifugal pump for vocational education in Virtual Reality

To give you an idea what we are doing at STC Brielle in the Netherlands, below is a video of a centrifugal pump in Virtual Reality!
I envisioned a VR application that would make an oil rig to treat a centrifugal pump. We asked a company http://vrowl.nl/ to build this environment for us. Students can "assemble" and "dismantle" the pump using a HTC Vive VR HMD.

Do you also need to train your students in handling pumps, or do you have other questions, please reply to this blog and i will get back to you. I'm especially interested in people wanting to co-finance development of the environment.


zaterdag 28 mei 2016

A centrifugal pump for vocational education in Virtual RealityVirtual Reality in Vocational Education

At our school for vocational education, STC (Shipping and Transport College) in Brielle in the Netherlands, i teach mathematics and electrical engineering.

At the STC they have two courses, Maintenance and Process College. The courses train for jobs in the process industry like we have in the Dutch Rotterdam Europoort and Botlek area.

A lot of students that start at our facility have little affinity for technology. As part of their training, they need to learn about pumps. Currently they learn from paper and via pictures how a pump is disassembled and assembled.

I wondered whether we could better prepare them for handling the physical pumps later on in their course by using Virtual Reality (VR). VR uses a Head Mounted Display (HMD), picture someone with ski goggles or watch this video, to emerge you into a virtual environment, and triggers more senses than reading a leaflet does. You can visit unreachable places through virtual worlds and create unique experiences. Moreover, VR, with the advent of cheap solutions like Google Cardboard, has become accessible to anyone with a smartphone. With more expensive VR sets, you can create impressive experiences.

The most important application of VR at this time is amusement! This gave me a boost to integrate it further into education. 

I envisioned a VR application that would put you on an oil rig to handle a centrifugal pump. We asked a company, http://vrowl.nl/ , to build this environment for us. Students can "assemble" and "disassemble" the pump using a HTC Vive VR HMD.

 


Besides handling the pump, the VR experience also trains our Dutch students the proper English words for pump parts. When learning from paper, i think lots of students learn the English words so they can pass the exam, but forget what they learned soon after. 

Within the VR environment we place every part on a small high table, and we have a table with signs with the English name of parts. If they put a name with a part, we both have a sound and green (good) or red (wrong) lamp to indicate how they did.A next step is to further detail the pump so students can use proper tools to handle nuts, bolts and sealing rings.

Do you also need to train your students in handling pumps, or do you have other questions, please reply to this blog and i will get back to you. I'm especially interested in people wanting to co-finance development of the environment.

dinsdag 17 mei 2016

Innoveren in het MBO

Innoveren in het MBO

Eindelijk na 2,5 jaar weer een blog!
2014, ik ga van het VMBO naar het MBO in Brielle, en ga daar wiskunde en elektrotechniek geven.
Op het STC (Scheepvaart en Transport College) hebben ze 2 opleidingen, Maintanence en Procescollege. De opleidingen zijn voor de procesindustrie hier in het Europoort- en Botlekgebied.
De leerlingen die van het VMBO-BB/KB/TL en HAVO afkomen, hebben weinig tot geen affiniteit met techniek.
Deze leerlingen worden op dit moment via een blaadje en/of foto op de hoogte gebracht hoe een pomp gedemonteerd wordt.
Ik zag daar veel mogelijkheden in, om de leerlingen via Virtual Reality op de hoogte te brengen!
Virtual reality is een techniek waarmee zintuigen op een nieuwe manier worden aangesproken. Je kunt dankzij virtuele werelden onbereikbare plekken bezoeken en unieke ervaringen creëren. Bovendien is VR met de komst van goedkope brillen toegankelijk geworden voor iedereen met een smartphone.
De belangrijkste toepassing van VR op dit moment is amusement! Dit gaf mij een boost om dit verder in het onderwijs te integreren. Virtual reality is een techniek waarmee zintuigen op een nieuwe manier worden aangesproken.

Daarom heb ik gekozen voor een VR toepassing van een centrifugaalpomp op een boorplatform.
Deze pomp is met de HTC-vive te "monteren" en "demonteren".

Daarbij is het ook zo dat de deelnemers van onze opleiding het vak Engels integreren, want een woordenlijstje uit je hoofd leren met de vertalingen van Engels naar Nederlands onthouden ze tot en met de overhoring, en zijn het daarna weer grotendeels kwijt.

Daarom hebben we ook een toepassing laten maken door http://vrowl.nl/ waarin de deelnemer een pallet heeft met onderdelen, en een pallet met blokken waar de Engelse benaming op staat. Als zij de blokken op de goede plaats zetten, klinkt er een signaal en zal bij een goed antwoord een groen lampje gaan branden en bij een fout antwoord een rood lampje gaan branden!De volgende stap is het verder detailleren van de onderdelen waarbij er gebruik gemaakt gaat worden van gereedschap, en het op de juiste wijze van het monteren van bouten, moeren en pakkingen!maandag 7 oktober 2013

Edcampnl 5 oktober 2013

Zaterdag 5 oktober vroeg op pad om naar de eerste edcampnl te gaan.

Wat is een edcamp?
Een edcamp is: een ‘onconferentie’ (Engels: unconference), ofwel een door deelnemers gedreven bijeenkomst zonder specifiek programma en met een vrije structuur, waarbij de conferentie in meer of mindere mate wordt ingevuld of tot stand komt tijdens de conferentie zelf. Vooraf wordt mogelijk wel de bedoeling, de richtlijnen en de parameters bekendgemaakt.

Ik had in de vakantie getwijfeld om hier aan mee te doen. Maar gelukkig toch de beslissing genomen om het toch te doen. Bij binnenkomst bij sg het Houtens direct aan de slag gegaan om de edcampnltaarten aan te snijden. Hier begon al het samenwerken! De zaal liep vol en ik ging met mijn stickervel een keuze maken om deel te nemen aan een presentatie of workshop.

Al snel was de tribune vol met collega's die een keuze gingen maken voor de ochtendsessie. Ik kon helaas niet elke presentatie of workshop volgen omdat er een aantal parallel liepen. Ik begon bij de workshop T-PACK van @webdidactiek Francine Behnen. Het TPACK-model is een krachtig model voor de docent zelf omdat het inzicht geeft in hoe ICT het presenteren van kennis en het pedagogische-didactisch handelen beïnvloedt. Wat een enthousiasme van Francine! 

Daarna ben ik naar @RPvanBakel gegaan om te flippen in de klas op een goedkope manier! Mijn leerlingen gebruiken de filmpjes van Rob voor de natuurkunde lessen. Nu kunnen zij dankzij de workshop van Rob zelf een filmpje maken! Daarna een workshop gehad van @compie67 Eric Redegeld, een mooi en leerling vriendelijk digitaal portfolio on line waar leerlingen hun eigen werkjes in kunnen zetten! Dit krijgt nog een vervolg op onze school!

Ik heb me heel erg vermaakt, ook tijdens de lunch heb ik een aantal mensen ontmoet en informatie uitgewisseld! Ik had zelf gekozen om de eerste keer geen presentatie te geven, maar ik doe het zeker een volgende keer wel. Organisatie Eric, Dick, Frans, Gerard en Karin heel veel dank voor deze topdag!

maandag 8 april 2013

Tabletgebruik onder kinderen tot 7 jaar fors toegenomen


Tabletgebruik onder kinderen tot 7 jaar fors toegenomen

Ouders positief over mediagebruik

Het merendeel van de ouders is positief over mediagebruik van hun kinderen. Ze zeggen dat het goed is voor de ontwikkeling van hun kind en voor later op school. Vooral educatieve spelletjes, geheugenspelletjes en filmpjes zijn populair. Vaders vinden het zelf belangrijker dan moeders om samen met hun ukkies op digitale media te spelen.

Onderzoeksresultaten

Enkele opvallende onderzoeksresultaten op een rij:
  • 0 tot en met 3-jarigen maken gemiddeld 15 minuten per dag gebruik van de tablet, 4 tot en met 7-jarigen brengen gemiddeld 19 minuten per dag door op de tablet.
  • 39% van de ondervraagde ouders zet media in als rustmoment voor zichzelf of tegen verveling van het kind (37%).
  • 46% van de moeders en 40% van de vaders hebben liever dat hun kind met iets anders bezig is dan met digitale media. Vooral moeders geven de voorkeur aan gewoon speelgoed boven digitale media. Vaders hebben er minder problemen mee.
  • Ruim 1 op de 3 kinderen speelt vaak met een smartphone als die in het gezin aanwezig is. Dit geldt zowel voor de jongste ukkies als voor de kleuters.
  • 2 op de 3 peuters weet al precies wat ze moeten doen om geluidjes of bewegingen op het scherm van de tablet te krijgen.
  • 4 op de 10 tweejarigen weet al hoe ze een computer moeten opstarten of afsluiten of hoe ze met een mobiele telefoon moeten bellen.

Overzicht van educatieve apps en sites

Het toenemend tabletgebruik door jonge kinderen en de wildgroei aan educatieve apps en sites zorgen ervoor dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Mijn Kind Online en Kennisnet hebben daarom de gids 104 leerzame apps en sites uitgebracht. De nieuwe gids zet de beste leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 tot 8 jaar op een rij.

Media Ukkie Dagen 2013

Het rapport “Iene Miene Media 2013 is vandaag gepresenteerd bij de start van de Media Ukkie Dagen. De Media Ukkie Dagen is een jaarlijkse campagne van Mediawijzer.net die zich richt zich op de mediaopvoeding van peuters en kleuters. Deze dagen worden dit jaar voor de tweede keer gehouden en duren van 8 t/m 17 april. Remco Pijpers, directeur stichting Mijn Kind Online: “Ouders zijn betrokken mediaopvoeders, maar weten nog niet altijd hoe ze invulling moeten geven aan die mediaopvoeding van hun kind of wat geschikte media zijn.”

zaterdag 6 april 2013

Uitwerking leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs


De extra ondersteuning aan vmbo-leerlingen (lwoo) en aan leerlingen in het praktijkonderwijs wordt in het schooljaar 2015-2016 ondergebracht in de systematiek van passend onderwijs. De ondersteuning wordt daarmee slimmer en efficiënter, waardoor bespaard kan worden op bureaucratie. Bij de invulling van de in het regeerakkoord aangekondigde efficiencykorting van €50 miljoen vanaf 2016 worden zo de leerlingen zoveel mogelijk ontzien.
Dat staat in de hoofdlijnenbrief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dekker: "Bezuinigen is altijd pijnlijk. Het belangrijkste is dat de leerling in de klas er zo min mogelijk van merkt. Dat laatste is voor mij leidend."

Leerling centraal

Vanaf 2014, als de Wet passend onderwijs ingaat, wordt de extra ondersteuning aan leerlingen dichter bij het kind in de klas georganiseerd. Regionale samenwerkingsverbanden van scholen krijgen dan de regie, inclusief zeggenschap over de aan passend onderwijs verbonden budgetten. Scholen kunnen zo zelf beter bepalen welk kind welke ondersteuning nodig heeft. Mede op advies van de Raad van State, de Onderwijsraad en de Evaluatie en adviescommissie passend onderwijs worden lwoo en pro nu geïntegreerd in de systematiek van passend onderwijs.

Leerlingen ontzien

Door het lwoo en het pro onder te brengen in de systematiek van het passend onderwijs, wordt het proces doelmatiger. Regionale verwijzingscommissies zijn niet meer nodig omdat samenwerkingsverbanden de indicatie zelf ter hand nemen. Bij de invulling van de in het regeerakkoord opgenomen bezuiniging van €50 miljoen wordt in lijn met de wens van de Tweede Kamer de leerling in de klas zoveel mogelijk ontzien.http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/05/uitwerking-leerwegondersteunend-onderwijs-en-praktijkonderwijs.html